Ammattilaisen tekemä kustannuslaskelta johtaa säästöihin rakennushankkeessa

Ammattilaisen tekemällä kustannuslaskelmalla säästöjä rakennushankkeeseen

Jokaiselle rakennushankkeelle määritellään tavoitehinta ennen rakentamisen aloitusta. Jotta kohteen tavoitehinnassa pysyttäisiin, on rakennushankkeesta teetettävä ennen varsinaisen rakentamisen aloitusta ja urakoiden kilpailutusta huolellinen kustannuslaskelma.

Ammattilaisen tekemän kustannuslaskelman hyödyt

Kustannuslaskelmasta ilmenee onko hanke mahdollista toteuttaa suunnitellulla budjetilla haluttuun laatutasoon ja käyttötarkoitukseen. Valitettavan usein näkee kuitenkin, että tämä kriittinen työvaihe sivuutetaan, ja hankkeeseen ryhdytään ilman tarkempia kustannusarvioita todellisista rakentamisen kustannuksista. Tällöin budjetit usein ylittyvät ja tilaaja joutuu anomaan lisää rahoitusta tai jopa keskeyttämään hankkeen. Kustannuslaskelmaa tehdessä käydään huolellisesti kaikki suunnitelmat läpi, jolloin pystytään vielä nopeasti muuttamaan rakennuksen laajuutta, tilojen käyttötarkoitusta tai laatutasoa ja vertailemaan erilaisia ratkaisuja, jotta asetettu tavoitehinta saavutettaisiin. Ammattilaisen tekemä kustannuslaskelma huomioi lisäksi alueellisen hintatason, rakentamisindeksin sekä yleisen tilanteen rakennusalalla sekä kohteen riskit. Lisäksi rahoitusta hakiessa voidaan vaatia tarkempi kustannuslaskelma.

Rakennushankkeen hallitsemiseksi kustannuslaskelma on erittäin tärkeä työkalu. Ammattilaisen tekemän kustannuslaskelman avulla on rakennuttajalla / rakentajalla käytössään tarkat laskelmat ja oikea, realistinen hintatieto kohteesta. Kustannuslaskelman avulla erilaisten aliurakoiden kilpailutus, materiaalihankinnat sekä esimerkiksi oman työn osuuden arvioiminen kohteessa (esim. omakotitalotyömaa) helpottuu huomattavasti kun tiedät tarkalleen mitä kukin työvaihe saa maksaa, jotta pysyt budjetissasi.

Kustannuslaskelman hinta

Paljonko kustannuslaskelman teettäminen sitten maksaa? Koko hankkeen mittakaavassa kustannuslaskelman osuus menoista on marginaalinen ja maksaa varmasti itsensä moninkertaisesti takaisin, kun pystyt kilpailuttamaan urakoita tehokkaammin, arvioimaan oman työn osuutta tarkasti, vältät jo suunnitteluvaiheessa mahdolliset riskipaikat ja pystyt ajoissa reagoimaan poikkeamiin rakennushankkeen aikana. Kustannuslaskelmalla voidaan saavuttaa jopa alle 5 %:n laskentavirhemarginaali, kun sen tekee alan ammattilainen, ja tämä jos mikä auttaa hankkeesi taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. 

 

Pin It