RAKENTAMINEN

RAKENTAMINEN
Slider

Oletko suunnittelemassa uuden rakennuksen rakentamista tai vanhan korjaamista?

 

Autamme sinua onnistumaan rakennushankkeessasi!

Tarvitsetko ulkopuolisen asiantuntijan apua johonkin tiettyyn rakennushankkeen vaiheeseen, kuten kustannusarvion tekemiseen, työn valvontaan tai koko rakennusprojektin johtamiseen?

Rakennushankkeen (uudis- tai korjausrakentaminen) läpivienti on yleensä pitkäkestoinen ja monimutkainen projekti. Lisäksi rakennushankkeet voivat olla vaativia ja aikaa vieviä, jolloin käyttäjän (tilaajan) oma tietämys tai resurssit eivät aina riitä. Tällöin on paikallaan hyödyntää alan asiantuntijan tietämystä ja ammattitaitoa.

Rakentamiseen liittyy myös lukuisia lainsäädännöstä johtuvia velvollisuuksia, jotka rakennushankkeeseen ryhtyvän on myös tunnettava. Rakennushanketta voi johtaa tilaaja itse omin resurssein tai kuten useasti, ulkopuolisia palveluita käyttäen.

Meillä on vuosikymmenien kokemus ja vankka ammattitaito rakentamisesta ja yleisesti kiinteistöalasta. Uskallammekin väittää osaavamme ja tuntevamme varsin hyvin rakentamiseen liittyvät asiat. Olipa siis rakennushankkeesi millainen hyvänsä, autamme sinua onnistumaan rakennushankkeessasi taloudellisesti, laadullisesti ja aikataulullisesti!

 

Rakentamiseen liittyviä palveluitamme ovat esimerkiksi:

Projektinjohtamis- ja rakennuttamispalvelut

Määrä- ja kustannuslaskentapalvelut

Työmaan valvonta ja vastaava työnjohtaja

Konsultointi ja urakoiden kilpailutus

Projektinjohtamis- ja rakennuttamispalvelut

Uudis- ja korjausrakentamishankkeissa sovitaan tehtäväluettelon avulla ne rakennushankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtävät, joissa rakennushankkeen tilaaja tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta sekä ne päätökset, jotka tilaajan tulee tehdä.

Lue lisää rakennushankkeen toteuttamisesta projektinjohtopalveluna.

Johtamis- ja rakennuttamispalveluja tilattaessa sovitaan samalla tehtäväluettelon avulla tilaajan oman organisaation työnjaosta.

Ultra Kiinteistöt toimii tarvittaessa tilaajan asiantuntijana koko rakennushankkeen eri vaiheissa tai vaihtoehtoisesti vain osassa hanketta.

 

rakentaminen-mobiili.png

Rakennushankkeen vaiheet on kuvattu seuraavassa:

Rakennushankkeen vaiheet on kuvattu seuraavassa:

Määrä- ja kustannuslaskenta

Rakennushankkeen taloudellinen onnistuminen vaatii huolellista, tarkkaa sekä tämän päivän hintoihin perustuvaa määrä- ja kustannuslaskentaa.

Tarjoamme ammattitaitoista, tehokasta ja monipuolista laskentapalvelua, jotta kohteesta saadaan realistinen budjetti yksilöidysti asiakkaan vaatimusten mukaisesti nopeallakin aikataululla.

Ammattilaisen tekemällä kustannussuunnittelulla ja kustannuslaskelmalla turvaat rakennushankkeesi taloudellisen onnistumisen. Huolellinen kustannussuunnittelu ja erilaisten vaihtoehtojen vertailu voi säästää rakennushankkeessa merkittävästi kustannuksia.

Yrityksellämme on laaja kokemus hyvin erilaisista kustannus- ja määrälaskelmista niin korjaus- kuin uudishankkeissa sekä tämän päivän viimeisin hintatieto.

 

Tarjoamme asiakkaillemme seuraavia laskennan osa-alueita:

Määrälaskenta

Kustannuslaskenta

Työmenekit

Ennakkotarjouspyynnöt

Kustannusvertailut

Tarjouslaskenta

Laskennan muut erityistehtävät

laskin.png

Ota yhteyttä

*Lähettäessäsi lomakkeen hyväksyt TIETOSUOJASELOSTEEMME.